Pensionen blir 75 procent av sista lönen

Om du har en normal löneutveckling så kan du räkna med att få en total pension (statlig pension plus tjänstepension) på cirka 75 procent av den sista lönen, givet att du arbetar två tredjedelar av den ökade livslängd du har jämfört med tidigare generationer, skriver Ole Settergren och Sten Eriksson hos Pensionsmyndigheten på GP Debatt. Deras beräkningar syns i en tabell som visar att födda 1960 behöver arbeta till 67,5 års ålder och födda 1970 behöver arbeta till de fyller 68 för att tjäna in pension som täcker den ökade livslängden. Beräkningen bygger på att du börjar jobba vid 23 års ålder, har tjänstepension och har en lön som följer inkomstutvecklingen.
Settergren och Eriksson är kritiska till vilseledande marknadsföring och rapportering i media som ökar oron. Människor anger i första hand pensionssparande och att byta PPM-fonder som sätt att höja pensionen, inte säkrare sätt som att jobba längre.
 Sponsored Links

Audience Confirmation


By clicking 'accept' I acknowledge that this website uses cookies and other technologies to tailor my experience and understand how I and other visitors use our site. See 'Cookie Consent' for more detail.

  • Other Morningstar Websites
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Terms of Use        Privacy Policy        Cookies