Minskad andel svenskar fondsparar

76 procent av svenska inkomsttagare mellan 18 och 74 år sparar i fonder, antingen privat eller via tjänstepensionen, visar årets omgång av Fondbolagens Förenings stora undersökning. Andelen har minskat från 82 procent för två år sedan, men inräknat den statliga premiepensionen är andelen som fondsparar 100 procent. Prospera har gjort undersökningen vartannat år sedan 1990 och i år gjordes 1500 telefonintervjuerunder perioden 6 februari till 1 april med svenskar som har en deklarerad inkomst.
66 procent svarar att de har ett privat fondsparande, vilket är en minskning jämfört med år 2010 då andelen som frivilligt fondsparade var 71 procent. Av de som fondsparar privat har drygt hälften ett fondkapital under 100.000 kronor. Män har generellt ett större fondkapital än kvinnor. 86 procent av hushållen med hemmavarande barn upp till 18 år har ett sparande till barnen och av dessa är det sex av tio som sparar i fonder. 42 procent av de som svarat säger att de pensionssparar privat i fonder. Hälften har gjort ett eget PPM-val, och 63 procent anser att det är bra att själv få välja fonder till premiepensionen.
 Sponsored Links

Audience Confirmation


By clicking 'accept' I acknowledge that this website uses cookies and other technologies to tailor my experience and understand how I and other visitors use our site. See 'Cookie Consent' for more detail.

  • Other Morningstar Websites
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Terms of Use        Privacy Policy        Cookies