Banco Human, Hjälp och Ideell Miljö slås ihop

Fredag 15 juni 2012 slås Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö ihop med Banco Humanfonden och måndag 18 juni byter kvarvarande fonden namn till Swedbank Robur Humanfond.
Banco Humanfonden har varje år delat ut 2 procent av värdet hos kundernas fondandelar till den ideella organsation de valt att stödja, medan Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö har donerat 1 procent per år. Den nya fonden delar ut 2 procent per år och sammanlagt finns nu 70 olika ändamål att välja mellan. Alla gamla val av mottagande organisation fortsätter att gälla.
 Sponsored Links

Audience Confirmation


By clicking 'accept' I acknowledge that this website uses cookies and other technologies to tailor my experience and understand how I and other visitors use our site. See 'Cookie Consent' for more detail.

  • Other Morningstar Websites
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Terms of Use        Privacy Policy        Cookies