Tracking error

06-06-12 | E-mail Article

Tracking error kertoo, miten paljon rahaston tuotto eroaa sen indeksin tuotosta. Matemaattisesti tracking error tai aktiivinen riski (aktiiviriski) on rahaston ja indeksin tuottojen eron keskihajonta vuositasolla. Kun indeksin tracking error on nolla, indeksirahastolla voi odottaa olevan hyvin alhainen (0-2%) tracking error. Aktiivisesti hoidetulla osakerahastolla tracking error voi usein nousta 5-10 prosenttiin.

Tracking error kasvaa kun rahastoa ohjaavat riskitekijät eroavat indeksistä, usein esimerkiksi indeksistä voimakkaasti poikkeavan sektoripainotuksen vuoksi. Vaikka aktiiviselta rahastolta tulee odottaa indeksistä erottuvaa tuottoa, hyvin korkea aktiiviriski kertoo, että indeksi ei ole mielekäs rahaston tuoton mittaamiseen.

On osakestrategioita, joissa tracking error pyritään pitämään verraten matalana seuraamalla indeksin sektorijakaumaa, mutta jossa eroa indeksiin pyritään tekemään voimakkaasti indeksistä poikkeavalla osakevalinnalla kunkin sektorin sisällä.

 Sponsored Links

Audience Confirmation


By clicking 'accept' I acknowledge that this website uses cookies and other technologies to tailor my experience and understand how I and other visitors use our site. See 'Cookie Consent' for more detail.

  • Other Morningstar Websites
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Terms of Use        Privacy Policy        Cookies       Modern Slavery Statement