Aritmeettinen keskiarvo

28-09-11 | E-mail Article

on tapa kuvata jonkin lukujoukon keskimääräistä lukua. Se lasketaan summaamalla luvut ja jakamalla niiden lukumäärällä. Usean periodin sijoitustuottoja laskettaessa aritmeettinen keskiarvo tuottaa yleensä korkeampia tuloksia kuin geometrinen keskiarvo. Aritmeettinen keskiarvo sopii lähinnä yhden periodin (esim. yhden vuoden) tuoton arvioimiseen lukusarjan perusteella.

 Sponsored Links

Audience Confirmation


By clicking 'accept' I acknowledge that this website uses cookies and other technologies to tailor my experience and understand how I and other visitors use our site. See 'Cookie Consent' for more detail.

  • Other Morningstar Websites
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Terms of Use        Privacy Policy        Cookies       Modern Slavery Statement