Brummer stänger fonden Orvent

Dåliga resultat under det första året gör att Brummer & Partners lägger ned hedgefonden Orvent. Förvaltningen har inte haft några externa kunder, utan enbart förvaltat en del av kapitalet i Brummer & Partners Multi-Strategy. I början av april var andelen drygt 700 miljoner kronor av totalt 32 miljarder kronor. Under 2011 var värdeminskningen i Orvent 7,3 procent och under de fyra första månaderna i år gick fonden ned ytterligare 3,6 procent.
Orvent har varit en en händelsestyrd, marknadsneutral hedgefond som försökt att utnyttja felprissättningar av aktier i samband med företagshändelser i Asien inklusive Japan och Australien.
 Sponsored Links

Audience Confirmation


By clicking 'accept' I acknowledge that this website uses cookies and other technologies to tailor my experience and understand how I and other visitors use our site. See 'Cookie Consent' for more detail.

  • Other Morningstar Websites
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Terms of Use        Privacy Policy        Cookies