Väring Capital lägger ned

HQ Bank | 20-11-08 | E-mail Article
Internationellt har ovanligt många hedgefonder lagts ned i år och det senaste exemplet i Sverige är Väring Capital. HQ Bank startade förra året ett eget dotterbolag för hedgefonden Väring Emerging Markets X, som haft som mål att genom blankning uppvisa en positiv avkastning oavsett tillväxtmarknadernas utveckling som helhet. Men under både september och oktober har fondens andelskurs rasat 13 procent. Förvaltaren Mattias Martinsson meddelar nu att fonden läggs ned.
 Sponsored Links

Audience Confirmation


By clicking 'accept' I acknowledge that this website uses cookies and other technologies to tailor my experience and understand how I and other visitors use our site. See 'Cookie Consent' for more detail.

  • Other Morningstar Websites
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Terms of Use        Privacy Policy        Cookies