Peter Rönström hos Lannebo blir senior advisor

Peter Rönströms övergår från att vara ansvarig förvaltare för tre småbolagsfonder hos Lannebo Fonder till att från 1 september vara senior advisor och agera rådgivare till småbolagsteamet och Lannebos övriga förvaltningsorganisation. De tre ansvariga förvaltarna har tidigare delat ansvaret för respektive fond med Peter Rönström men blir nu ensam ansvariga: Johan Ståhl för Lannebo Småbolag, Mats Gustafsson för Lannebo Småbolag Select och Johan Lannebo för Lannebo Microcap. Peter kommer också att vara ansvarig för ägarfrågor hos Lannebo Fonder, ett arbete som kräver allt mer tid för ett fondbolag.
Enligt pressmeddelandet är den nya organisationen ytterligare ett steg i en process som började för fem år sedan. Då skötte Peter Rönström ensam småbolagsförvaltningen hos Lannebo och sedan har de tre andra förvaltarna blivit medförvaltare och bildat ett team.
 Sponsored Links

Audience Confirmation


By clicking 'accept' I acknowledge that this website uses cookies and other technologies to tailor my experience and understand how I and other visitors use our site. See 'Cookie Consent' for more detail.

  • Other Morningstar Websites
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Terms of Use        Privacy Policy        Cookies